P O L I T I K A   I M S

Održavanje i kontinualno poboljšanje integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda: SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008 predstavlja prioritetni zadatak u ostvarivanju naše dugoročne politike.

To ćemo postići:

 • stalnim poboljšanjem usluga u cilju potpunog zadovoljenja zahteva i potreba svojih korisnika;
 • razvojem uzajamno korisnih odnosa sa svojim partnerima, radi ostvarenja dugoročne saradnje na obostranu korist;
 • ispunjavanjem zakonskih propisa u oblasti trgovine;
 • uspostavljanjem sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih;
 • usavršavanjem, profesionalnim razvojem zaposlenih;
 • upravljanje otpadom kroz pravilno prikupljanje, skladištenje i tretman svih vrsta otpada;
 • štednjom energije i smanjenjem upotrebe štetnih materija,
 • promovisanjem prevencije zagađenja i smanjenjam uticaja na životnu sredinu;
 • stvaranje uslova za rad, koji omogućavaju bezbedna radna mesta;
 • preventivnim delovanjem radi sprečavanja povreda na radu;
 • unapređenjem zdravlja i bezbednosti na radu;
 • pridržavanjem svih važećih zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu i saradnjom sa zainteresovanim stranama;

Svi zaposleni su odgovorni za dosledno sprovođenje ove politike i njenu realizaciju.