Način podizanja pomagala

Način podizanja pomagala

Lubrifikovani kateteri i stalni Foley silikonski kateteri na osnovu mišljenja Vašeg urologa, propisuje doktor opšte medicine u Domu zdravlja na nalogu za propisivanje pomagala prema količinama utvrđenim na mesečnom nivou, za period od tri meseca. Pomagala se podižu u apotekama koje imaju pravo da izdaju pomagala. Informaciju možete dobiti od nas ili Vašeg lekara.

Izvod iz pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja *

  • Lubrifikovani kateter – 60 komada (14412)
  • Stalni Foley silikonski kateter – 1 komad (10111)

*Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 22/08 (sa izmenama i dopunama objavljenim u „Službenom glasniku RS“ br.: 42/08, 106/08, 110/08- ispr., 115/08, 120/08-ispr., 17/10, 22/10-ispr. i 80/10).

** Šifra za doktora opšte medicine u Domu zdravlja za propisivanje pomagala