Octenisept® wound gel

ANTISEPTIČKI GEL za tretman rana i opekotina

SASTAV:-octenidin dihydrochlorid, propilen-glikol, hidroksiethylcelulosa, prečišćena voda

PRIMENA:-kod rana,modrica,posekotina i opekotina

NAČIN DELOVANJA:-pri zarastanju rana od ključnog značaja je da se ćelije dele, a to se postiže u vlažnim sredinama rana, što upravo omogućuje posebna formula octenisept wound gela-vlažna sredina sa gelom stvara zaštitni sloj, koji štiti od mikroorganizama, čime je rana zaštižena od novih upala i infekcija, te je ubrzano prirodno lečenje

PREDNOSTI :  

  1. KOMPATIBILNOST-  Octenisept wound gel je potpuno kompatibilan i jedino primenljiv nakon tretmana sa Octenisept rastvorom
  2. OPTIMALNI USLOVI-Octenisept wound gel stvara optimalne uslove vlažnosti rane i pospešuje fiziološke procese granulacije i epitelizacije
  3. DODATNA ZAŠTITA-Octenisept wound gel mehanički i aktivnim sastavom dodatno štiti ranu i potpomaze zarastanje rana
  4. SPEKTAR DEJSTVA- Octenisept wound gel aktivnim sastavom dezaktiviše patogene uzročnike i čuva ranu od novih infekcija i inflamacija   
  5. EFEKAT PLUS – Octenisept wound gel je bezbojan, ne iritira, ne peče pri aplikaciji i kod najosetljivijih osoba ispoljava efekat plus