Aspirmatic® i Asprimatic® Cleaner

Aspirmatic® i Aspirmatic® Cleaner su preparati za čišćenje, dezinfekciju i negu usisnih sistema i opreme u stomatologiji.

Aspirmatic® – čišćenje, dezinfekcija, nega
Aspirmatic® Cleaner – čišćenje

Ne pene, osvežavajućeg mirisa, proverena zaštita osoblja i pacijenata, primenjivi za komletnu stomatološku opremu(npr. Sirona,KaVo, Castellini i td.), primenjiv za sve vrste separatora amalgama (npr. Dürr, Metasys)

Aspirmatic čišćenje, dezinfekcija i nega usisnih sistema u stomatologiji:

 • Pogodan za sve amalgamske separatore (npr. Dürr, Metasys).
 • Može se koristiti za sva radna mesta (npr. Sirona, KaVo, Castellini, itd.)
 • Ne peni
 • Ima osvežavajući miris
 • Testirala i odobrila Sirona
 • Sastav: 100 g sadrži: 7,5 g dioctyl dimethyl ammonium chlorid. Ostale aktivne supstance: nejonski tenzidi, regulatori pene, inhibitori korozije, mirisne komponente, boja.
 • Primena: Za svakodnevno čišćenje, dezinfekciju, osvežavanje i zaštitu svih sistema u stomatologiji i amalgamskih separatora
 • Koncentracije/Efikasnost: Boca 2 litara koncentrata. Rastvoriti 2% (40ml) preporučljivo uz pomoć S&M sistema za doziranje. Aspirmatic efikasno deluje protiv bakterija, gljivica (C.albicans) i virusa sa omotačem uključujući HBV,HIV i HCV (surogat virus BVDV).
 • Uputstvo za upotrebu: Koristiti jednom ili dva puta dnevno. Za postizanje najboljih rezultata koristiti aspirmatic® sistem za doziranje dva puta dnevno, po završetku smene. Za pravljenje upotrebnog rastvora, dodati 40ml aspirmatic®-a u 1960ml mlake vode. Da ne bi penilo, uvek prvo izmeriti tačnu količinu mlake vode, zatim sipati tačnu količinu aspirmatic®-a u vodu. Usisati 1,5 litar gotovog rastvora kroz usisna creva i sipatih preostalih 0,5 litara u slivnik za ispiranje za ispiranje usta. Ostaviti da se natapa 30minuta, ili preko noći. Nakon natapanja uvek isperite sa najmanje jednom litrom čiste vode pre upotrebe usisnih sistema.

Aspirmatic Cleaner specijalni čistač za usisne sisteme u stomatologiji 1-2 x nedeljno:

 • Izvanredna moć čišćenja
 • Specijalni čistač za usisne sisteme, slivnik za ispiranje usta i odvode u stomatologiji
 • Sastav: Deklarisanje prema Odredbi (EC) br.648/2004: <5% nejonskih tenzida, organske kiseline, inhibitori korozije i boja
 • Primena: aspirmatic® cleaner koristi se 2 x nedeljno kao podrška čišćenja usisnih sistema, slivnika za ispiranje usta i odvoda u stomatologiji uz aspirmatic®.
 • Koncentracije za upotrebu: aspirmatic® cleaner koristi se u koncentraciji od 5%. Za jaču zaprljanost: doza se povećava do 10%.
 • Uputstvo za upotrebuKoristiti jednom ili dva puta nedejlno umesto dnevne dezinfekcije za specijalno čišćenje. Koristiti 2 litara radnog rastvora aspirmatic® cleaner po jednom postupku čišćenja. u aspirmatic® sistemu za doziranje (2 litara radnog rastvora = 1900ml vode uz dodatak 100ml koncentrata = 5 x nagnuti). Usisati 1,5 litar gotovog radnog rastvora kroz usisna creva i dodati u preostalih 0,5 litara u slivnik za ispiranje usta. Ostaviti oko 2 sata da deluje, kako bi se prisutna nečistoća oslobodila. Nakon vremena delovanja usisni sistem treba isprati vodom kako bi se oslobođena nečistoća isprala iz usisnog sistema.
 • Važno: aspirmatic® cleaner ne ostaviti da deluje preko noći
 • Pomoć pri doziranju: Dozer za flaše od 2 litara (5 x nagnuti = 100ml koncentrata = 5% radni rastvor), aspirmatic® sistem (oko 0,5 litara radnog rastvora ostaje automatski u posudi)
 • Posebne napomene: Nikada ne mešati koncentrate i radni rastvor aspirmatic® i aspirmatic® cleaner