Rotasept® gotov rastvor za čišćenje i dezinfekciju rotirajućih instrumenata u stomatologiji (boreri, frezice, igle itd.)

  • Štiti materijal
  • Širokog spektra dejstva
  • Sa specijalnom zaštitom protiv rđe
  • Pogodan za dezinfekciju i sa ultrazvukom
  • Sastav: 100g Rotasept sadrži: 1,6g Kalium hydroxid(Potasium hydroxid), 10g 2-Propanol, 0,1g 2-Ethylhexanol, <5% nejonskih surfaktant-a
  • Primena: dezinfekcija i čišćenje borera, igala, freza, dijamantskih glačalica i ostalih rotacionih preciznih instrumenata.
  • Vreme delovanja:
 

Vreme kontakta

Prijavljeno na VAH / DGHM listu, bakterije (uključujući TbB/M.terrae), gljivice (C.albicans)

nerazblažen, 15 minuta

Testirano po smernicama VAH / DGHM liste: bakterije, gljivice (C.albicans)

nerazblažen, 5 minuta

bakterije, gljivice (C.albicans)

nerazblažen, 5 minuta

Virucidno*

nerazblažen, 1 minut

Za sve ostale informacije pogledati informacioni list preparata

  • * Oslanjajući se na EN 14476.
  • Napomena za upotrebu: Rotasept® se primenjuje nerazblažen. Instrmente odmah staviti u rastvor kupke da se spreči sušenje prljavštine. Ne mešati sa drugim sredstvima za čišćenje. Po vađenju instrumenata iz rotasepta® ne ispirati vodom, tako da se sprečava stvaranje rđe. Pincetom staviti instrument na celulozni materijal da se osuši. tvrdoglavu prljavštinu iščetkati i dezinfekciju ponoviti. Vreme boravka u preparatu maksimalno 15 minuta. Izbegavati duže delovanje preparata. Kod korišćenja u ultrazvučnim kadicama se vreme dejstva skraćuje na 5 minuta. Korišćen rastvor obnoviti svakog dana. Veštačke materijale osetljive na alkalije, alkohol, delove od aluminijuma kao i delove spajane veštačkim lepkom ne potapati u rotasept®.