Dezinfekcija i čišćenje površina

Dvostepeni postupak pranja površina

1

Korak 1

Plava kofa puni se dobro doziranim odabranim preparatom (npr. Terralin protect). Crvena kofa se puni do 1/3 čistom vodom. Tu će kasnije biti  prihvaćena prljavština. Cediljka se nalazi iznad crvene kofe.


2

Korak 2

Mop se na početku radnog procesa natapa u plavoj kofi odabranim preparatom.


3

Korak 3

Površine se zmijolikim pokretima mopom natopljenim preparatom za čišćenje i dezinfekciju brišu. Pri tome se tvrdokorna prljavština smekša i razloži. U meduvremenu se mop u crvenoj kofi po potrebi ispere i iscedi.


4

Korak 4

Nakon ovog prvog dela mop se menja i upotrebljeni mop se baca.


5

Korak 5

Suvišna količina rastvora se ovim drugim mopom istom tehnikom rada pokupi. Preostali  vlažni sloj se osuši u roku od 5 minuta.


6

Korak 6

Rastvorena i zaostala nečistoća se pokupi mopom.


7

Korak 7

Upotrebljeni mop se baca, zaprljani rastvor se neškodljivo po propisanim smernicama ukloni.Pribor za čišćenje se nakon upotrebe opere.


Različiti postupci rada kod uskih i širokih površina

brisanje