Mikrozid® AF Liquid

Mikrozid® AF Liquid brza dezinfekcija alkoholom za medicinske proizvode

  • Ne sadrži aldehide
  • Visoka delotvornost u najkraćem vremenu
  • Brzo sušenje bez stvaranja ostataka/residue-a
  • Sastav: 100g Mikrozid AF Liquid-a sadrži: 25g Ethanol (94%), 35g 1-Propanol.
  • Primena: Mikrozid® AF Liquid se nerazblažen nanese na predmete i površine i ostavi da deluje. Voditi računa da čitava površina bude dobro prekrivena preparatom. Maksimalno naneti 50ml/m². Mogući višak preparata obrisati sa maramicom za jednokratnu upotrebu. Preparat se ne sme nanositi na površine koje su posebno osetljive na alkohol npr. akrilno staklo.
  • Vreme delovanja:

Vreme kontakta

Prijavljeno na VAH / DGHM listu

Bakterije, gljivice

1 minut
MRSA 1 minut
Tb 1 minut
Adeno virusi 2 minuta
Rota virusi 30 sekundi
Polio virusi 30 minuta
Papova SV40 15 minuta
HBV (HBsAg-Test *), HIV 1 minut
HCV ** 30 sekundi

Za sve ostale informacije pogledati informacioni list preparata

  • * Dr. Stenimann, Bremen, 22.3.1995
  • ** Surogat-virus BVDV
  • EN Norme: EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1367, EN 14348