Terralin® Protect

Terralin® Protect dezinfekcija i čišćenje površina medicinskog inventara, površina i podova

 • Ne sadrži aldehide
 • Visoka delotvornost u najkraćem vremenu
 • Brzo sušenje bez stvaranja ostataka/residue-a
 • Sastav: 100g Terralin Protect-a sadrži: 22g Benzalkonium chlorida, 17g 2-Phenoxiethanola, 0,9g Aminoalkyl glycina, 5-15% nejonskih tenzida, mirisne komponente.
 • Koncentracije za primenu / vreme delovanja:
Koncentracija (%) Vreme kontakta
Prijavljeno na VAH / DGHM listu – Dezinfekcija u bolnicama I medicinskoj praksi uključujući MRSA

2%(20ml/l)

1% (10ml/l)

0,5% (5ml/l)

0,25% (2,5ml/l)

15 minuta

30 minuta

60 minuta

4 h

Tb* 0,5% (5ml/l) 2 h
Ograničeno virucidno** (uključujući HIV, HBV I HCV)

0,5% (5ml/l)

1% (10ml/l)

60 minuta

15 minuta

Rota virus 0,25% (2,5ml/l) 15 minuta
Polyoma SV40 1% (10ml/l) 15 minuta
Noro***

Bez opterećenja

Sa opterećenjem

0,5% (5ml/l)

2%(20ml/l)

0,5% (5ml/l)

60 minuta

2 h

4 h

Noro****

Malo opterećenje

Visoko opterećenje

1

1% (10ml/l)

2%(20ml/l)

1

2 h

2 h

Za sve ostale informacije pogledati informacioni list preparata

 • * u suspenzionom eksperimentu
 • ** u skladu sa RKI – preporukama German Federal Health Gazette (Nemački službeni zdravstveni časopis) 01/2014
 • *** ispitani sa surogatnim virusom FCV (mačiji calcivirus)
 • **** Murine Norovirus oslanjajući se na EN 14476 MADT – metoda
 • Uputstvo za upotrebu: Pripremiti radni rastvor u željenoj koncentraciji. Prebrišite površine (podove, zidove i dr.) i medicinski inventar krpom natopljenom u rastvor, tako što ćete obezbediti potpuno kvašenje površine. Ako se koristi Schülke dozer, flašu sa postavljenim dozerom nagnuti 2 puta (40ml), sipati koncentrat u posudu sa 8 litara vode i tako se dobija 0,5% radni rastvor ili flašu sa postavljenim dozerom nagnuti jednom (40ml), sipati koncentrat u posudu sa 8 litara vode i tako se dobija 0,25% radni rastvor.
 • EN Norme: EN 14348