Desmanol® Pure

Desmanol® pure je sredstvo za hiruršku i higijensku završnu dezinfekciju ruku sa dodatnom negom

  • Gotov rastvor na bazi alkohola za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku.
  • Efikasan proitv bakterija, gljivica (C.albicans) i virusa, Desmanol® pure se upotrebljava kao hirurški i higijenski dezinficijens za ruke.
  • Bezbedan i nežan za kožu jer sadrži supstance koje čuvaju prirodnu masnoću i vlažnost kože
  • Sastav: 100g Desmanol® pure rastvora sadrži sledeće aktivne sastojke: 75,0g Propan-2-ol.
  • Namena i primena: Dezinficijens za ruke za hirurške i druge higijenske namene. Efikasan protiv bakterija, gljivica (C.albicans), lipofilnih virusa (uključujući HBV, HCV, HIV, Vaccinia), Noro virus i Rotavirusa.
  • Higijenska dezinfekcija ruku: 3ml utrljavati na čiste ruke u trajanju od 30 sekundi.
  • Hirurška dezinfekcija ruku: Dovoljnu količinu utrljavati na ruke i podlaktice u trajanju od 90 sekundi (1.5 minut).
  • EN Norme: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 14348, EN 1500, EN 12791