Kodan® forte bezbojni/obojeni

Kodan® forte efikasan za dezinfekciju kože, kvalitetna dezinfekciona priprema kože operativnog polja  pre svih hirurških i dijagnostičkih zahvata. VAH sertifikovan.

Odlikuje ga potentno, trenutno antimikrobno dejstvo, aktivni, visoko prečišćeni alkoholi brzo se suše, bez iritacije kože, kvalitetno markiranje polja obojenim Kodan® forte, ne dovodi do resorpcije aktivnih i bojenih supstanci i alergijskih reakcija.

Sastav: 

Kodan® forte OBOJENI: 100g Kodan® forte sadrži: 45g 2-propanol, 10g 1-Propanol, 0,2g 2-Biphenylol, 0,33g rastvor 30% vodonik peroksida, prečišćena voda, boje: Cholinžuto E 104, Žutoorange S E 110, Briljantnocrna BN E 151

Kodan® forte BEZBOJNI: 100g Kodan® forte sadrži: 45g 2-propanol, 10g 1-Propanol, 0,2g 2-Biphenylol, 0,33g rastvor 30% vodonik peroksida

Primena: Za dezinfekciju kože pre operativnih zahvata, plasiranja katetera, uzimanja krvi i drugih telesnih tečnosti za analizu i za ostale procedure kada je potrebno markiranje dezinfikovanih delova kože. Željeno polje dezinfekcije u potpunosti prekriti preparatom i ostaviti da se osuši. Preparat koristiti nerazblažen.

 • Dezinfekcija kože pre operativnog zahvata:
  1. Ako je potrebno obrijati polje dezinfekcije
  2. Preparat naneti pomoću tupfera ili pomoću raspršivača. Voditi računa da je željeno polje dezinfekcije potpuno pokriveno.
  3. Pre stavljanja folije sačekati da se Kodan® forte osuši, da bi se izbeglo neadekvatno prijanjanje folije i izbegle opekotine pri radu termokauterom.
 • Dezinfekcija kože pre venepunkcija:
  1. Pre venepunkcija i injekcionih uboda preparat naneti pomođu tupfera ili pomoću raspršivača. Voditi računa da je željeno polje dezinfekcije potpuno pokriveno.

Koncentracije za primenu / vreme delovanja:

Dezinfekcija kože pre operativnog zahvata – Vreme dejstva ukoliko je koža bogata lojnim žlezdama je do 2 minuta, a ukoliko nije do 1 minuta.

 • Dezinfekcija kože pre venepunkcija i injekcionih uboda – Vreme dejstva je 15 sekundi.
 • Mikrobiološka efikasnost na: MRSA(30sec), HIV, HBV, HCV (15sec), HSV (15sec), Adenovirus (10min), Rotavirus (30sec)

EN Norme: EN 1040, EN 1275, EN 14348, EN 1500