Izjava o politici kvaliteta

Održavanje i kontinualno poboljšanje integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda: SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008 predstavlja prioritetni zadatak u ostvarivanju naše dugoročne politike.

To ćemo postići:

 • liderskom ulogom rukovodstva u svim procesima integrisanih sistema manadžmenta;
 • stalnim poboljšanjem usluga u cilju potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja korisnika i svih zainteresovanih strana;
 • prepoznavanjem rizika koji prete pružanju kvalitetne usluge i upravljanje prepoznatim rizicima;
 • razvojem uzajamno korisnih odnosa sa svojim partnerima, radi ostvarenja dugoročne saradnje na obostranu korist;
 • ispunjavanjem zakonskih propisa u oblasti trgovine;
 • praćenjem zakona, standarda i propisa koji se odnose na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu, uz poštovanje obaveza za usklađenost;
 • uspostavljanjem sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih;
 • usavršavanjem i profesionalnim razvojem zaposlenih, radi povećanja njihove kompetentnosti, svesti, inicijativa i odgovornosti za kvalitet usluge i životne sredine;
 • upravljanje otpadom kroz pravilno prikupljanje, skladištenje i tretman svih vrsta otpada;
 • štednjom energije i smanjenjem upotrebe štetnih materija;
 • promovisanjem prevencije zagađenja i smanjenjam uticaja na životnu sredinu;
 • stvaranje uslova za rad, koji omogućavaju bezbedne radna mesta;
 • preventivnim delovanjem radi sprečavanja povreda na radu;
 • unapređenjem zdravlja i bezbednosti na radu;
 • pridržavanjem svih važećih zakonskih propisa iz oblasti žaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu i saradnjom sa zainteresovanim stranama.

Svi zaposleni su odgovorni za dosledno sprovođenje ove politike i njenu realizaciju.