Doziranje

Uvek prava doza sa DosageCal-om.

Onoliko koliko je potrebno, što je manje moguće.

Koje dezinfekciono sredstvo koristite je izuzetno važno ali uspeh bilo koje mere higijene je takođe značajno i zavisi od pravilnog doziranja. U svakom slučaju, uspešan rezultat zavisi koristeći prave koncentracije dezinfekcionih sredstava i sredstava za čišćenje.

Ukoliko je koncentracija previše niska, proizvod možda neće ispuniti očekivanja. Sa druge strane, koristeći previsoku koncentraciju znači nepotrebno rasipanje i finansijski gubitak. Želimo da Vam omogućimo da koristite naše proizvode na način koji je efikasan kako u ekonomskom tako i ekološkom smislu. Schulke akcesoari za pravljenje koncentracije radnih rastvora Vam daju pogodan način da odredite tačnu koncentraciju što omogućuje pravljenje odmah spremnih radnih rastvora za dezinfekciju i čišćenje.

U cilju omogućavanja tačnih koncentracija radnih rastvora preparata i plana higijene ustanove, sada na jednostavan način možete koristiti DosageCal kalkulator.

Pomoću DosageCal kalkulatora lako i jednostavno možete izračunati željenu koncentraciju svih preparata kao i za procenu količine svakog sredstva za dezinfekciu i čišćenje bilo da ga koristite mesečno, kvartalno ili godišnje. Na taj način uvek možete imati uvid u potrošnju:

DosageCal kalkulator – OTVORITE DosageCal