Farmakovigilanca i vigilanca

Kompaniji Grosis d.o.o. možete prijaviti neželjene reakcije i reklamacije na kvalitet lekova i medicinskih sredstava 24 časa dnevno, radnim danima, vikendom i praznicima.

QPPV – Odgovorno lice za praćenje neželjenih reakcija lekova i medicinskih sredstava mr ph spec. Bojana Perović, +381 69 122 8999, pvv.grosis@yahoo.com