Gigasept® FF New

Gigasept® FF NEW Specijalizovana dezinfekcija bez formaldehida za endoskope, ultrazvučne sonde, anesteziološki pribor i ostale instrumenate

  • Bez formaldehida
  • Delotvorno protiv bakterija (uključujući Tb), levurocid, virusa (HIV, HBV, HCV), spora
  • Izvrsna podnošljivost materijala
  • Sa aditivom za zaštitu od korozije
  • Poboljšano vreme delovanja
  • Sastav: 100g Gigasept FF New sadrži: 11,9g Succinale acid dialdehid, 3,2g Dimetoxytetrahydrofuran, <5% fosfonata, <5% anjonskih tenzida, <5% nejonskih tenzida, methylsoithiazolinoni, razređivač, regulatori pH vrednosti, inhibitore korozije, boja.
  • Primena: Dezinfekcija termolabilnih i termostabilnih instrumenata, npr. fleksibilnih i rigidnih endoskopa, vodootpornih ultravučnih sondi, pribora za anesteziju, maski za disanje, instrumenata itd.
  • Koncentracije za primenu / vreme delovanja:
Koncentracija (%) Vreme kontakta
Prijavljeno na VAH / DGHM listu

Bakterije (uključujujući Tb/M.terrae), levurocid

2%

4%

5%

60 minuta

30 minuta

15 minuta

Ubija viruse shodno “DVV” bez opterećenja 5%

60 minuta

Ograničeno virucidno (Uključujući HIV, HBV i HCV) 1%

15 minuta

Sporocidi 6%

6 h

Za sve ostale informacije pogledati informacioni list preparata

  • Napomena za upotrebu: Razblažiti sa vodom. Dejstvo rastvora je 7 dana. Pri jakoj zaprljanosti radnog rastvora preporučuje se pravovremeno zamena drugim. Paziti da dezinfekciono sredstvo u potpunosti prekrije sve površine. Šuplja tela postaviti tako da iz unutrašnjosti vazdu u potpunosti izađe. Propisano vreme delovanja ne prekoračiti. Dezinfikovane, iz dezinfekcione kupke izvađene instrumente treba brižljivo isprati. Pomoć pri doziranju: Dozator za flaše (jednim okretom flaše na dole dozator se puni sa 20ml / 20ml = 2% na 1 litar vode).
  • EN Norme: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476