SERAG-WIESSNER

SERAG-WIESSNER je kompanija iz Nemačke koja je u porodičnom vlasništvu sa uspešnom istorijom kompanije i poslovanja sa više od 150 godina u oblasti hirurgije kao što su hirurški konci, implanti i rastvori.

Nihove odluke i razvoj određeni su kontinuitetom i dugoročnom orijentacijom ka budućnosti. Takvo razmišljanje prema napred, rezultiralo je odnosima s kupcima i dobavljačima koji su se održavali tokom više decenija, kao i razvojem novih poslovnih područja. Dve stotine visokokvalifikovanih i iskusnih radnika u fabrici u gradu Naila, na severu Bavarske, presudno doprinose njihovom uspehu.